Object

Planned object

Title: Caarte van Westindien soo vaste landen, als Eylanden Nieuwelyckx met veele Perfexien gecorigeert ende verbeetert, ende alle clippen, droochteen, ree:en, haavens, rivieren, steeden, en bergen, et daar in genoteert soo die ghelege zyn

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information