PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Podstawy prawoznawstwa dla ekonomistów : materiały do ćwiczeń

Autor:

Helios, Joanna ; Jedlecka, Wioletta

Temat i słowa kluczowe:

prawoznawstwo ; norma prawna ; przepis prawny ; źródła prawa ; system prawa ; wykładnia prawa ; wnioskowania prawnicze ; stosowanie prawa; gałęzie prawa

Abstrakt:

Książka Podstawy prawoznawstwa dla ekonomistów. Materiały do ćwiczeń ma pokazać studentowi praktyczne zastosowanie pojęć prawoznawstwa, zarazem podkreślić znaczenie prawoznawstwa w praktyce, nie tylko prawniczej, ale także ekonomicznej. Wszak każdy ekonomista w swojej pracy spotyka się z takimi pojęciami jak: normy czy przepisy prawne, źródła prawa, system prawa, wykładnia, wnioskowania czy stosowanie prawa. Ćwiczenia mają przede wszystkim służyć usystematyzowaniu wiedzy studentów na temat pojęć prawoznawstwa oraz pokazać sposoby ich prawidłowego używania w różnych kontekstach.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Bekrycht, Tomasz. Rec.

Data wydania:

2017

Typ zasobu:

e-książka

Format:

application/pdf

Identyfikator:

ISBN 978-83-65431-45-5

Język:

pol

Powiązanie:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Licencja:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Treść licencji:

kliknij tutaj, żeby przejść

Właściciel praw:

© Copyright by Joanna Helios, Wioletta Jedlecka

Autor opisu:

TK