polski   čeština   english   Deutsch   français  

Statystyki

Liczba publikacji: 75845

Obecnie czytających: 2791

Łączna liczba czytelników od dnia 2005-12-12: 58995318

Kolekcja

Biblioteka

Najczęściej czytane publikacje : BCUWr

Strona1z2689

1 | 2 | 3 | ...
 1. Wrocławskie Studia Erazmiańskie. Zeszyty Studenckie - Słowo wstępne [87920]
 2. Pojęcie bezpieczeństwa publicznego w prawie administracyjnym : (wybrane uwagi) [72919]
 3. Główny księgowy w jednostkach samorządu terytorialnego - jego rola, zakres kompetencji i status [64376]
 4. Awans zawodowy nauczyciela [59365]
 5. Problematyka przestępczości zorganizowanej [55458]
 6. Koncepcja nowego zarządzania w sektorze publicznym (New Public Management) [52891]
 7. Rozgraniczenie nieruchomości w postępowaniu administracyjnym [50873]
 8. Finansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i krajach Unii Europejskiej [50808]
 9. Kodeks etyczny a kształtowanie zasad etycznych w administracji [48033]
 10. Charakter środków trwałych i zasady gospodarowania nimi w jednostkach budżetowych, zakładach budżetowych oraz gospodarstwach pomocniczych jednostek budżetowych [47211]
 11. Zasady (polityka) rachunkowości i prowadzenie ksiąg rachunkowych w samorządowych jednostkach budżetowych [42836]
 12. Studia Erasmiana Wratislaviensia [42540]
 13. Edukacja, wychowanie, poradnictwo w kulturze popularnej [39354]
 14. Nieder- und Oberschlesien [37651]
 15. Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika [37060]
 16. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, wypadków w drodze do pracy oraz w drodze z pracy [35851]
 17. Podstawowe zasady planowania przestrzennego - istota i cele ustanowienia [35614]
 18. Transpozycja prawa unijnego do polskiego porządku prawnego na przykładzie prawa ochrony środowiska. Rozdz. II, Implementacja prawa unijnego [35254]
 19. Pharus-Plan Breslau [35074]
 20. Ustrój samorządu terytorialnego : materiały dydaktyczne [33134]
 21. Studia Erasmiana Wratislaviensia [30772]
 22. Jednostki sektora finansów publicznych [30211]
 23. Analiza FMEA procesu [29598]
 24. Aspekt logistyki miejskiej w gospodarowaniu infrastrukturą transportową miasta [26747]
 25. Ewolucja pojęcia administracji publicznej w polskiej doktrynie prawa administracyjnego po II wojnie światowej [26529]