polski   čeština   english   Deutsch   français  

Kolekcja

Biblioteka

Opis kolekcji: Stare Druki

Zasób zawiera cyfrowe wersje starych druków od XV do końca XVIII wieku /31.12.1800 r./, w tym inkunabuły, czyli książki wydane do roku 1500. Oryginały zamieszczonych w kolekcji publikacji przechowywane są w Oddziale Starych Druków Biblioteki Uniwersyteckiej "Na Piasku".

Liczba publikacji w kolekcji: 3739

Najczęściej przeglądane

Więcej...

Ostatnio dodane

Ładowanie...