polski   čeština   english   Deutsch   français  

Kolekcja

Biblioteka

Opis kolekcji: Psychologiczna Bibliotka Cyfrowa

W Psychologicznej Bibliotece Cyfrowej zamieszczane będą materiały naukowe i dydaktyczne z dziedziny psychologii - wybrane książki (m.in. materiały z konferencji), czasopisma, artykuły naukowe, przede wszystkim prezentujące dorobek publikacyjny Instytutu Psychologii UWr.

Liczba publikacji w kolekcji: 58

Ostatnio dodane

Ładowanie...