polski   čeština   english   Deutsch   français  

Kolekcja

Biblioteka

Opis kolekcji: Biblioteka Cyfrowa Wydziału Nauk Społecznych

Biblioteka Cyfrowa Wydziału Nauk Społecznych (BC WNS) obejmuje cyfrowe kopie wybranych podręczników, monografii, czasopism i artykułów naukowych, które prezentują zarówno wspierające procesy dydaktyczne - materiały edukacyjne z dziedziny nauk społecznych, jak i dorobek naukowy pracowników Wydziału Nauk Społecznych UWr.

Liczba publikacji w kolekcji: 25

Ostatnio dodane

Ładowanie...