polski   čeština   english   Deutsch   français  

Kolekcja

Biblioteka

Opis kolekcji: Studia Lubuskie

Studia Lubuskie są czasopismem naukowym powstałym w 2005 roku w Instytucie Prawa i Administracji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie. W zamierzeniach twórców miało stanowić forum wymiany osiągnięć naukowych pracowników Instytutu, uczelni i środowisk współpracujących z Sulechowską uczelnią. Funkcję tę z powodzeniem realizuje do dnia dzisiejszego. Na łamach czasopisma publikują autorzy wywodzący się z różnych placówek uniwersyteckich naszego kraju oraz instytucji pozanaukowych. W podejmowanej problematyce koncentrują się na różnorodnych zagadnieniach z zakresu prawa, administracji, ekonomii i zarządzania, od historii państwa i prawa aż po zagadnienia podejmowane przez współczesne prawo, nauki administracyjne i ekonomiczne.

Liczba publikacji w kolekcji: 188

Ostatnio dodane

Ładowanie...