Kolekcja

Dziedzictwo kulturowe

Kolekcja Dziedzictwo kulturowe obejmuje cyfrowe kopie szczególnie cennych zabytków piśmiennictwa przechowywane w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, w tym: rękopisów, inkunabułów, starych druków, książek, czasopism, dokumentów życia społecznego, zbiorów muzycznych, zbiorów kartograficznych, zbiorów graficznych.

Kolekcje podrzędne

Kolekcji: 9

Zasób obejmuje cyfrowe wersje cennych książek wydanych w latach…

Zasób zawiera cyfrowe wersje starych druków od XV do końca XV…

Zasób obejmuje cyfrowe kopie największego zbioru rękopisó…

Zasób obejmuje cyfrowe wersje tytułów czasopism z dziewię…

Zasób obejmuje ulotne dokumenty i druki, afisze i plakaty - od najwcze…

Zasób obejmuje cyfrowe wersje atlasów, map, planów i widok&…

Zasób obejmuje cyfrowe kopie rysunków, rycin, ekslibrisów, …

Zasób obejmuje cyfrowe wersje wydawnictw i rękopisów nutowych…

Zasób obejmuje cyfrowe kopie zbiorów bibliologicznych m.in. ksi…

Ostatnio dodane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji