polski   čeština   english   Deutsch   français  

Kolekcja

Biblioteka

Opis kolekcji: Archiwum UWr

Archiwum jest ogólnouczelnianą jednostką związaną z podstawową działalnością Uniwersytetu. Gromadzi i opracowuje akta i dokumenty wytworzone w Uniwersytecie od 1811 r.

Liczba publikacji w kolekcji: 2

Najczęściej przeglądane

Więcej...

Ostatnio dodane

Ładowanie...