polski   čeština   english   Deutsch   français  

Kolekcja

Biblioteka

Opis kolekcji: Zbiory Bibliofilskie

Zasób obejmuje cyfrowe kopie zbiorów bibliologicznych m.in. książek, czasopism i druków ulotnych wydawanych od XIX wieku, związanych ze wszystkimi dziedzinami życia książki. Zakres tematyczny kolekcji uwzględnia bibliologię, historię książki i bibliotek, drukarstwo, bibliografię, księgarstwo, czytelnictwo i bibliofilstwo.

Liczba publikacji w kolekcji: 32

Najczęściej przeglądane

Więcej...

Ostatnio dodane

Ładowanie...