polski   čeština   english   Deutsch   français  

Kolekcja

Biblioteka

Opis kolekcji: Zbiory Graficzne

Zasób obejmuje cyfrowe kopie rysunków, rycin, ekslibrisów, fotografii i kart pocztowych z okresu od XV w. po XXI w., o różnorodnej tematyce, z dominacją portretów i ikonografii Śląska.

Liczba publikacji w kolekcji: 2976

Liczba publikacji w kolekcji i we wszystkich podkolekcjach: 2981

Ostatnio dodane

Ładowanie...