polski   čeština   english   Deutsch   français  

Kolekcja

Biblioteka

Opis kolekcji: Zbiory Muzyczne

Zasób obejmuje cyfrowe wersje wydawnictw i rękopisów nutowych, które zawierają zapisy muzyki świeckiej i religijnej, instrumentalnej i wokalnej od XV do XXI w. Wśród dzieł muzyki dawnej znajduje się m.in. wybitna kolekcja włoskich druków muzycznych z epoki baroku oraz duży zasób dawnych wydań muzyki śląskiej, stanowiący bardzo dobre zaplecze naukowe do badań historii muzyki Śląska, a także całej Europy Środkowej.

Liczba publikacji w kolekcji: 1187

Ostatnio dodane

Ładowanie...